Crypto verboden

Cryptocurrencies, als digitale vorm van valuta die onafhankelijk functioneert zonder centrale autoriteit, hebben de afgelopen jaren de aandacht getrokken van zowel voorstanders van een nieuw monetair systeem als van regeringen die argwanend staan tegenover hun mogelijke impact.

Terwijl sommige landen cryptocurrencies omarmen als veelbelovende financiële innovaties en uitgebreide regelgevende kaders introduceren om hun ontwikkeling te ondersteunen, hebben anderen het gebruik ervan sterk beperkt of volledig verboden.

Welke landen hebben cryptocurrencies verboden

Diverse landen wereldwijd hebben hun burgers verboden om met cryptocurrencies om te gaan, terwijl andere het gebruik ervan op specifieke manieren hebben beperkt. Landen zoals Argentinië, Colombia, Iran en Taiwan hebben gedeeltelijke verboden ingevoerd, waarbij individuen bijvoorbeeld digitale activa mogen bezitten of delven, maar waar banken ze niet als betaalmiddel mogen accepteren. Er zijn echter minstens 19 landen waar crypto volledig is verboden.

China

China is wellicht het meest prominente land dat cryptocurrency-activiteiten heeft beperkt. Rond het midden van de jaren 2010 had China zich gevestigd als ’s werelds grootste hub voor cryptocurrency-mining, met schattingen dat het in 2018 tot wel 75% van de wereldwijde Bitcoin-mijnbouwcapaciteit huisvestte.

Niettemin heeft de Chinese overheid een complexe relatie met cryptocurrencies. Ze legde een algeheel verbod op Initial Coin Offerings (ICO’s) op in september 2017 en verbood vervolgens cryptocurrency-handelsplatforms in 2019. Individuen bleven echter handelen, en aangezien China een belangrijke cryptomarkt is geweest, hadden deze verboden merkbare invloed op de prijs van Bitcoin en andere populaire munten en tokens.

De meest significante verandering vond plaats in 2021, toen de Chinese overheid haar crackdown op cryptocurrency-activiteiten intensiveerde, inclusief mining. Dit leidde tot de sluiting van veel mijnbouwoperaties en een verschuiving in het wereldwijde landschap van cryptocurrency-mining. Het aandeel van China op de mijnbouwmarkt was tegen het einde van 2021 gedaald tot ongeveer 21%.

De Chinese overheid noemde zorgen over financiële stabiliteit en het witwassen van geld als redenen voor het verbod. Ze heeft ook de adoptie van haar CBDC, de e-yuan, aangemoedigd, waarbij ze de voordelen van een digitale activa aanbiedt terwijl ze controle houdt over de geldhoeveelheid.

Nepal heeft sinds 2017 cryptocurrency-transacties verboden, toen de centrale bank van het land een richtlijn uitvaardigde waarin stond dat transacties met cryptocurrency als illegaal worden beschouwd. Bangladesh vaardigde ook in 2017 een verbod uit en waarschuwde voor het gebruik van Bitcoin en andere cryptocurrencies als een overtreding die kan leiden tot gevangenisstraf.

Afrikaanse landen

Verschillende Afrikaanse landen hebben algehele verboden op cryptocurrencies opgelegd. De regering van Algerije, in Noord-Afrika, vaardigde in 2018 een wet uit die het gebruik, de aankoop, verkoop en het bezit van cryptocurrencies strafbaar stelt, onder verwijzing naar zorgen over hun mogelijke gebruik bij illegale activiteiten. In Marokko hebben het Bureau voor Valutawissel en de centrale bank in 2017 een gezamenlijke waarschuwing uitgegeven, waarbij ze benadrukten dat transacties met cryptocurrencies onderworpen zouden zijn aan sancties. Ghana, Lesotho en Sierra Leone hebben verboden, evenals Egypte, Libië en Marokko.

Latijns-Amerika

In Latijns-Amerika heeft de Autoriteit voor Financieel Toezicht in Bolivia in 2014 een resolutie uitgevaardigd waarin het gebruik van Bitcoin en andere digitale valuta verboden wordt, waarbij gebrek aan consumentenbescherming en het potentieel voor witwassen van geld als redenen worden genoemd. In 2022 verbood de centrale bank van Bolivia de banksector ook om cryptocurrency-activa te gebruiken, te vermarkten of te verhandelen om het publiek te beschermen tegen “risico’s, fraudes en oplichting” en “het risico van economische verliezen te creëren”. Ondertussen werd in 2014 in Ecuador een eigen CBDC geïntroduceerd, het “Sistema de Dinero Electrónico” (Elektronisch Geldsysteem), en werd het gebruik van gedecentraliseerde cryptocurrencies als wettig betaalmiddel verboden.

Landen die crypto verboden hebben

Hierbij een overzichtje van landen waar crypto verboden is.

Afghanistan: De Taliban verbood crypto trading in augustus 2022.

Algerije: In 2018 heeft het Algerijnse parlement de Financiële Wet aangenomen, waarin de aankoop, verkoop, gebruik en bezit van crypto verboden zijn.

Bangladesh: In 2017 verklaarde de Bangladesh Bank dat crypto activa als illegaal worden beschouwd, en in 2022 bracht ze een verklaring uit waarin ze virtuele valuta niet erkent.

Bolivia: De Centrale Bank van Bolivia heeft sinds 2014 het gebruik van crypto verboden en herhaalde haar standpunt in 2022, waarbij de banksector werd verboden om enige transacties met crypto uit te voeren.

China: In 2021 heeft de overheid eerdere beperkingen uitgebreid om mijnbouw te verbieden, crypto transacties te verbieden en buitenlandse beurzen te blokkeren die diensten aan Chinese burgers aanbieden.

Egypte: In 2022 heeft de centrale bank haar waarschuwing tegen crypto vernieuwd vanwege de hoge risico’s, schommelende waarde en het gebruik ervan in financiële misdrijven.

Ghana: In 2022 heeft de overheid haar verbod uit 2018 op het gebruik van crypto in alle financiële transacties herhaald, terwijl ze beoordeelt hoe blockchain-technologie in het betalingssysteem past.

Irak: De Centrale Bank van Irak heeft in 2017 crypto verboden en in 2018 heeft het Hooggerechtshof van de Koerdische Regionale Regering het gebruik van de cryptocurrency OneCoin verboden.

Koeweit: In juli 2023 heeft de Capital Markets Authority van Koeweit virtuele activatransacties, inclusief crypto, verboden als onderdeel van inspanningen tegen witwassen van geld.

Lesotho: De centrale bank heeft sinds 2018 verklaard dat crypto ongereguleerd en niet gelicentieerd is, dus het promoten van crypto-investeringen is verboden.

Libië: In 2018 heeft de Centrale Bank van Libië verklaard dat virtuele valuta illegaal zijn, in afwachting van regulering, omdat ze kunnen worden gebruikt voor criminele activiteiten. In juni 2023 werden 50 Chinese staatsburgers gearresteerd in een harde aanpak van illegale mijnbouw.

Marokko: Het Ministerie van Economie en Financiën heeft in 2017 alle crypto transacties verboden als schendingen van wisselregels. Maar in januari 2023 kondigde de centrale bank een conceptregelgevingswet voor crypto aan.

Myanmar: In 2020 heeft de Centrale Bank van Myanmar een verbod uitgevaardigd, waarbij iedereen die crypto verhandelt, gevangenisstraf of boetes kan krijgen. In juli 2023 heeft de schaduwregering een crypto bank opgezet om de stromen van buitenlandse valuta naar de heersende militaire junta te verstoren.

Nepal: De centrale bank, Nepal Rastra Bank, heeft crypto gebruik, uitwisseling en mining verboden in 2017, en in 2021 heeft ze verklaard dat crypto transacties en het aanmoedigen van anderen om crypto te gebruiken illegaal zijn. In januari 2023 heeft de Telecommunications Authority van Nepal alle internetproviders opgedragen om alle crypto-gerelateerde websites, apps of online netwerken te blokkeren.

Noord-Macedonië: De regering heeft sinds 2016 het gebruik van crypto volledig verboden. Republiek Congo Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de regering crypto volledig verboden.

Saoedi-Arabië: In 2017 verklaarde de Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) dat financiële instellingen verboden zijn om crypto transacties uit te voeren, en de regering heeft in 2019 gewaarschuwd voor het verhandelen van crypto activa zonder goedkeuring van de staat. In 2022 heeft SAMA een leider voor virtuele activa aangesteld om regelgeving te ontwikkelen.

Sierra Leone: De Bank van Sierra Leone heeft in 2019 twee crypto bedrijven verboden en aangekondigd dat er geen licenties zijn verleend aan bedrijven of financiële instellingen om deposito’s voor crypto investeringen of handel aan te nemen.

Tunesië: Tunesië heeft het gebruik van crypto strikt verboden. Er zijn oproepen geweest om het te decriminaliseren sinds een tiener in 2021 werd gearresteerd voor het gebruik van crypto in een online transactie.

Wisselende standpunten

Net als China hebben verschillende landen wisselende standpunten ingenomen over de wettigheid van cryptocurrencies binnen hun grenzen. Bijvoorbeeld, de centrale bank van Bangladesh kondigde in 2017 aan dat transacties met cryptocurrency illegaal zijn op grond van regels tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme. De regering publiceerde echter haar Nationale Blockchain Strategie in 2020, waarin wordt erkend “dat er behoefte is aan het verkennen van blockchain-technologie om de technische capaciteit te verbeteren, efficiëntie te vergroten in e-Governance, en innovaties te bevorderen… om Bangladesh te leiden naar een blockchain-geactiveerde natie.” Maar in 2022 gaf Bangladesh Bank een verklaring uit waarin stond dat transacties met virtuele activa, waaronder virtuele valuta, niet zijn toegestaan.

Egyptische autoriteiten hebben al lange tijd kritiek geuit op digitale valuta’s. In 2018 vaardigden religieuze leiders een verklaring uit dat virtuele valuta’s verboden zijn onder islamitische wetgeving. In 2020 publiceerde de Centrale Bank van Egypte regels voor het verlenen van vergunningen voor het uitgeven, verhandelen of promoten van cryptocurrencies, wat aangaf dat het mogelijk op weg was om hun wettig gebruik te reguleren.

Vergelijkbare berichten