Door de ontwikkelaar Stani Kulechov  -in 2017 gemaakt- is AAVE een zeer grote speler op Leengebied geworden. Hij had geen typische ontwikkelingservaring had, want Stani heeft een master in de rechten van de Universiteit van Helsinki en werkt ook op een advocatenkantoor. Het lenen van crypto stond toen nog in de kinderschoenen en was lang voor het Defi Lenen was uitgevonden al gemaakt door deze man met een vooruitziende blik. Het was al meteen een token die het potentieel van Ethereum had onderzocht om het traditionele financiële systeem te veranderen. Aave werd trouwens oorspronkelijk gelanceerd als ETHLend, met de native token LEND, nadat een initiële muntaanbieding (ICO) $ 16,2 miljoen had opgehaald. Het woord Aave is Fins en betekent  geest. Dit is het enige bekende project van Finse oorsprong. Het woord Aave kan verwijzen naar de applicatie of de native token, die een AAVE-code heeft.

Laten we eerst beginnen met Aave eens in de juiste categorie te plaatsen. We willen de cryptomarkt onderverdelen in drie hoofdcategorieën: valuta, platforms en tokens.

De meest bekende valuta is natuurlijk Bitcoin. Deze categorie omvat ook munten zoals Litecoin, Bitcoin Cash en Monero. Ze zijn allemaal gebouwd als een digitale P2P (peer to Peer) valuta en hebben geen andere belangrijke functies. Hoewel de geschiedenis van Bitcoin is veranderd in digitaal goud, valt het nog steeds in deze categorie.

Ethereum is de koning van de platformcategorie. Deze cryptocurrencies worden ook wel frameworks en besturingssystemen voor gedistribueerde applicaties genoemd. Hierbij kun je denken aan platforms als iOS of Android. Cardano, Binance Smart Chain en Polkadot zijn rivaliserende platforms. Op deze platforms worden tokens uitgegeven. Het is ook het genre van Aave. Tokens zijn meestal utility tokens of governance tokens. Ze vervullen dus een rol in een bepaalde toepassing.

We kunnen ook dieper ingaan op de tokencategorie en een subcategorie kiezen genaamd DeFi (Decentralized Finance). Bijna alle DeFi tokens zijn governance tokens. Andere populaire DeFi tokens zijn Maker en Uniswap

Aanvankelijk nam slechts een klein aantal mensen deel. Aave is niet gestart door de beroemde VC’s van Silicon Valley. Tegenwoordig werken  tientallen mensen aan het project en  het hoofdkantoor is gevestigd in Londen. Stani blijft CEO en  woordvoerder van Aave.

ETHLend is een P2Plening-service en een van de eerste DeFi-protocollen op de markt. In 2018 werd het verder ontwikkeld, maar het team realiseerde zich al snel dat P2Pleningen een lastig concept was om te gebruiken. Het is moeilijk om verschillende krediet- en leningbehoeften op elkaar af te stemmen. In 2018 verschenen er andere DeFi-protocollen. De hele scène is nog steeds erg onduidelijk en zelfs het woord “DeFi” wordt nauwelijks gebruikt. Dit is het moment waarop ook Uniswap DEX in ontwikkeling is. Hij gebruikte het P2C-model (PeerToContract). In het P2C-model wordt een pool van liquiditeit gecreëerd door  kredietverstrekkers in plaats van dat elk probeert een individuele kredietnemer te vinden.

ETHLend nam eind 2018 het P2C-model over. Ook op deze dag werd het protocol hernoemd naar Aave. De LENDtoken is echter nog steeds in gebruik. 2019 was een rustig jaar op DeFifront. Zelfs aan het begin van 2020 bedroeg het kasfonds van Aave iets minder dan $ 10 miljoen. Fast-forward naar juni 2020 en dat aantal is al $ 100 miljoen! De hele DeFi-markt explodeerde in de zomer van 2020. Ook de liquiditeit van Aave bleef toenemen tot $1,5 miljard. In januari 2021 is er weer een DeFihousse. De liquiditeit van Aave daalde van $ 1,7 miljard naar $ 6 miljard.  Op het moment van schrijven (november 2021) is Aave nu een van de meest populaire DeFi-protocollen met ongeveer $ 6 miljard in contanten. De belangrijkste concurrenten in de kredietsector zijn nu Compound en Maker.

Het oude LEND-token werd eind 2020 ook hernoemd (gemigreerd) naar AAVE. Gedurende deze tijd werd het aantal tokensmet 100 verminderd. Honderd (100) LEND-tokens zijn omgezet in één (1) AAVE. Dit maakt deel uit van een bijgewerkte serie genaamd Aavenomics. Er zijn verschillende updates geweest van het AAVE-protocol. Het belangrijkste is de lancering van AAVE V2 in december 2020.

De oorspronkelijke visie van Kulechov was om een breed ​​platform te creëren dat zowel kredietverstrekkers als leners van cryptovaluta met elkaar zou verbinden en leningaanvragen zou matchen met specifieke aanbiedingen. De ongunstige financiële omstandigheden in 2018 leidden echter tot een herwaardering van het ETHLend-concept en moedigden Kulechov aan om zijn project aan te passen en te rebranden als Aave.

ETHLend werd in 2020 opnieuw gelanceerd, maar dan als het huidige Aave. Het belangrijkste kenmerk dat met de herlancering werd geïntroduceerd, was de algoritmische geldmarktfunctie van Aave. Waar ETHLend leners individueel zou matchen met geschikte kredietverstrekkers, implementeerde Aave een liquiditeitspoolsysteem, waarbij crypto-lening activa worden samengevoegd en de rentetarieven algoritmisch worden bepaald, afhankelijk van het type activa dat wordt geleend. In het nieuwe systeem worden de rentetarieven, als een activa schaars is, hoger vastgesteld om de kredietverstrekkers aan te moedigen meer bij te dragen.

Aave faciliteert leningen in verschillende cryptocurrencies, maar onder het poolsysteem moeten leners een onderpandbedrag storten dat groter is dan het bedrag dat ze lenen. Als een lener bijvoorbeeld een lening van $ 10 aan Ether zoekt, moet hij een storting van meer dan $ 10 in een andere cryptocurrency doen. Om rekening te houden met de volatiliteit van de cryptomarkten, heeft het Aave-protocol een algoritme dat automatisch het onderpand van een lener liquideert als de waarde ervan onder een bepaalde verhouding daalt. Elke lening op het netwerk wordt beheerd door een slim contract, geverifieerd door externe auditors.

Bij de rebranding introduceerde Aave ook het AAVE token. Het gebruik van de AAVE-token op de blockchain biedt vele voordelen: gebruikers die AAVE als onderpand indienen, krijgen korting op transactiekosten, terwijl gebruikers die AAVE lenen geen kosten in rekening brengen. AAVE-houders krijgen trouwens ook bestuursrechten over het Aave-netwerk, gebaseerd op de hoeveelheid AAVE die ze bezitten.

aTokens: De passieve inkomensfunctie van het Aave-protocol is gebaseerd op een tweede type token, bekend als de aToken. Uitgegeven in een verhouding van 1: 1 bij het storten van activa in de liquiditeitspool van Aave, worden deze aTokens gekarakteriseerd afhankelijk van de cryptocurrency die wordt gestort en verbrand bij terugbetaling: het storten van DAI resulteert bijvoorbeeld in het genereren van aDAI.

aTokens zijn rentedragend, wat betekent dat de kredietverstrekkers ook rente opbouwen wanneer leningen worden verstrekt uit de pool waarin ze hun activa hebben gestort. Rente wordt altijd in realtime opgebouwd en rechtstreeks naar de portemonnee van gebruikers gestuurd.

Flitsleningen

Naast het faciliteren van langer lopende leningen in de verschillende cryptocurrencies biedt Aave ook een flitslening service aan. Flash leningen maken gebruik van de ongebruikte liquiditeit binnen de pool, zodat leners niet gedekte leningen kunnen afsluiten en de lening vervolgens kunnen terugbetalen als onderdeel van dezelfde transactie; Dit met een vergoeding van 0,09%.

Flash leningen zijn bedoeld om alle leners in staat te stellen te profiteren van financiële kansen op korte termijn in cryptomarkten, door gebruik te kunnen maken van prijsverschillen met snelle handelsactiviteit binnen een bepaalde tijd die nodig is om een ​​enkel blok aan de keten toe te voegen. Als een lening niet al binnen hetzelfde blok wordt terugbetaald, wordt de transactie compleet teruggedraaid en wordt het geld teruggegeven.

Tariefomschakeling: Aave heeft ook een tariefomschakeling service geïntroduceerd om de volatiliteit van de cryptomarkten aan te pakken. Tariefomschakeling stelt leners in wezen in staat om de rentetarieven van hun leningen vast te leggen of ervoor te kiezen om vast te houden aan variabele tarieven. In de praktijk betekent dit dus dat kredietnemers die een rentestijging verwachten wanneer ze lenen uit de Aave-liquiditeitspool, ervoor kunnen kiezen om hun rentepercentage vast te leggen.

Toepassingen

Aave is ontworpen om te fungeren als een volledig veilig en gedecentraliseerd ecosysteem van kredietnemers en kredietverstrekkers, dat toegang biedt aan gebruikers over de hele wereld en kredietverstrekkers in staat stelt passieve rente-inkomsten te verdienen op activa die zij bijdragen aan de liquiditeitspool. Naast het oorspronkelijke doel is Aave open source die zijn functionaliteit constant uitbreidt door de ontwikkeling van een verscheidenheid aan applicaties van derden op het Ethereum netwerk mogelijk te maken.

Tot op heden werkt Aave samen met een aantal ontwikkelaars, waaronder:
Axie Infinity (AXIS)

Aave is een samenwerking aangegaan met de op Ethereum gebaseerde game die bekend staat als ‘Axie Infinity’, waarmee spelers Aave-tokens kunnen winnen door middel van vaardige gameplay. Aave heeft ook zelf een Aave NFT voor de game ontwikkeld in de vorm van een uniek personage.

Pixelcraft Studios

Aave heeft geïnvesteerd in de Singaporese Pixelcraft Studios voor de ontwikkeling van Aavegotchi, een spel waarmee spelers Tamagotchi-achtige NFT’s kunnen verzamelen, mogelijk gemaakt door het Aave-protocol.

Balancer

Aave werkt samen met Balancer om de Balancer V2 Asset Manager te ontwikkelen. Met de app kunnen ongebruikte activa in de Balancer-liquiditeitspools rente verdienen op het Aave-netwerk. De Asset Manager zal dienen als een brug die de overdrachten tussen de netwerken faciliteert.

Toekomst

De toekomstige doelstellingen van Aave omvatten een doel om iedereen in staat te stellen zijn eigen geldmarkt op de Ethereum-blockchain te ontwikkelen en in te zetten. Aave heeft een lijst met parameters vrijgegeven om ervoor te zorgen dat marketmakers hun markten ontwikkelen in overeenstemming met het Aave Risicobeleid. Aave is ook van plan om de transitie naar een volledig gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) te voltooien, een proces waarbij de netwerkcontrole geleidelijk wordt overgedragen aan de stakeholdergemeenschap van Aave.

Aave Safety Modules en governance maken deel uit van het Aavenomics framework. Het wordt eind 2020 gelanceerd. Aavenomics beschrijft in de praktijk hoe met het Aave protocol moet worden omgegaan. Beveiligingsmodule wordt eind 2020 gelanceerd met  AAVEtoken. Aave-gebruikers kunnen  in deze module geld lenen en rente verdienen. Als er iets onverwachts gebeurt en het protocol  liquiditeitsproblemen heeft, zal de beveiligingsmodule tot 30% van deze middelen gebruiken om het verlies te dekken.

Aave Administration is waar het AAVE-token vereist is. Tokenhouders nemen beslissingen over de toekomst van het protocol. Verbeteringssuggesties gemaakt door de community of het ontwikkelteam. Hoe meer AAVE-tokens je hebt, hoe meer stemkracht je hebt.

Aave als investering

Het lijdt absoluut geen twijfel dat Aave tot nu toe een zeer uitstekende investering is geweest. Alleen al DeFi hausse in 2020 heeft duizenden procenten winst gegenereerd voor Aave-investeerders. Maar hoe moet een nieuwe belegger nu op dit moment tegen dit protocol aankijken? Wat is het potentieel van Aave als investering?

Allereerst moet u onthouden dat Aave een governance-token is. Veel nieuwkomers denken dat Aave in het protocol wordt gebruikt om rente te betalen, geld te lenen, enz. Dit is niet het geval.
Utility tokens zijn gemakkelijker te waarderen. Naarmate de applicatie groeit, leiden meer transacties tot een grotere vraag naar utility-tokens. Staking zorgt ook voor een constante vraag naar veel tokens zoals ETH, BNB, ADA, MATIC, enz.

Veel beleggers leggen een direct verband tussen liquiditeit en symbolische prijzen. In theorie zou dit wel het geval moeten zijn. Je zou denken dat het governance-token in waarde is gestegen, samen met de groei van de liquiditeit. In werkelijkheid is dat echter niet het geval.

De marktkapitalisatie van Aave token is groter dan de marktkapitalisatie van zijn concurrenten, die meer liquide is. Dit komt omdat  andere factoren in orde zijn. De populariteit van gedecentraliseerde beurzen wordt bijvoorbeeld het best beschreven door het aantal beurzen. De belangrijkste drijfveer van de Aave token prijs is de groei van de hele industrie. Aave zag de grootste winst in de zomer van 2020 en januari 2021, toen de hele DeFi-markt booming was. Aave heeft ook een voorsprong op zijn concurrenten. Het ontwikkelingsbedrijf ontving in 2020 een UK Electronic Foundation-licentie. Dit is dezelfde licentie van Coinbase en Revolut.

Scaling Cleanup

Aave concurreert niet alleen met gedecentraliseerde leenprotocollen. Er zijn ook gecentraliseerde uitleendiensten, zoals C Network en BlockFi. Gecentraliseerde diensten hebben hun eigen fans. Ze zijn gemakkelijker te gebruiken en bieden klantenservice in het geval van een fout. Een van de grootste problemen van Aave is Ethereum. Het platform is sinds begin 2020 verborgen en kan alleen verbeteren terwijl versie 2.0 draait. In feite zijn DeFiapps vooral de oorzaak van netwerkcongestie. De transactiekosten zijn omhooggeschoten, waardoor particuliere beleggers weg zijn van Aave. Elke Ethereum-applicatie heeft hetzelfde probleem. Deze situatie wordt opgelost door oplossingen van Layer 2. Aave heeft ook  een Polygon-versie van de app gemaakt. Ongeveer een half miljard dollar in contanten ging in slechts één dag  naar de Polygon-instantie.

Simpel gezegd, het Aave-protocol kan worden gekopieerd van de Ethereum-blockchain naar Polygon omdat Polygon compatibel is met EVM (Ethereum Virtual Machine). EVM is de processor die alle slimme contracten uitvoert.  Gebruikers kunnen er nu voor kiezen om de app op Ethereum of Polygon te gebruiken. Met layer2 schaal zijn transactiekosten vrijwel nul. Dit opent DeFi apps ook voor particuliere beleggers.

Aave Prijs en hoe Aave te kopen

Aave is beschikbaar in de meeste populaire crypto exchanges, zoals onder andere Binance, Coinbase, Bitcoinmeester, Bitvavo en Kucoin. We raden echter Binance aan om deze token te kopen, vanwege het gemak waarmee u dan kunt handelen naar andere munten en tokens. U kunt daar gewoon geld storten via SEPA-overboeking of met een Ideal betaling.

Bekijk hier de AAVE live koers

Vergelijkbare berichten