Een onderzoek van de World Federation of Exchanges (WFE) heeft aangetoond dat er verdeeldheid heerst onder traditionele financiële beurzen als het gaat om het aanbieden van crypto-gerelateerde producten en diensten. Uit de enquête blijkt dat 41% van de respondenten momenteel al crypto-gerelateerde producten of diensten aanbiedt, terwijl nog eens 24% van plan is om dit in de toekomst te gaan doen.

De WFE voerde deze enquête uit als onderdeel van een bredere studie naar de infrastructuur voor cryptocurrency-handel. Van de 29 deelnemende beurzen gaf 41% (12 beurzen) aan dat ze al crypto-gerelateerde producten of diensten aanbieden. Daarnaast hebben zeven andere beurzen plannen om dit in de toekomst te gaan doen. Opvallend is dat meer dan een derde van de respondenten aangaf geen plannen te hebben om dergelijke diensten aan te bieden, zoals blijkt uit de enquêteresultaten.

Het onderzoek van de WFE bracht ook aan het licht dat er over het algemeen meer vraag is vanuit de detailhandel naar crypto-producten dan vanuit institutionele beleggers. Bovendien is er een verschil in de soorten producten die worden gevraagd: particuliere beleggers tonen meer interesse in non-fungible tokens (NFT’s) en stablecoins, terwijl institutionele beleggers eerder neigen naar security tokens en bewaaroplossingen.

Slechts ongeveer een kwart (26%) van de respondenten verwacht dat crypto-activa binnen de komende vijf jaar mainstream zullen worden. Het onderzoek vond plaats tussen mei en juli 2022, enkele maanden voordat de crypto-beurs FTX dramatisch instortte, wat de industrie schokte en bestaande zorgen rondom cryptocurrency versterkte, met name met betrekking tot ondoorzichtige zakelijke praktijken en een gebrek aan regelgevende duidelijkheid.

De WFE telt meer dan 250 leden, waaronder bekende namen zoals Nasdaq, Deutsche Boerse en Switzerland’s SIX Group.

Vergelijkbare berichten