bitcoin investeren

In de afgelopen maanden heeft de Bitcoin een soort crypto-renaissance doorgemaakt. De prijs van de zeer gewilde cryptocurrency is meer dan drie keer gestegen sinds de eerste crash van het coronavirus – van $ 4000 in maart tot $ 13000 in oktober. Zelfs de recente rage voor technologieaandelen leidde niet tot een dergelijke rally op de Nasdaq.

In de nasleep van de enorme onrust die de cryptomarkt begin 2020 doormaakte, vragen veel investeerders en handelaren zich opnieuw af of het wel veilig is om in Bitcoin te investeren. Het lijkt erop dat de publieke belangstelling voor de benchmark van de cryptomarkt opnieuw een piek bereikt, nu de wankelende financiële wereld probeert te herstellen van de coronavirus-crash.

Omdat de bovengenoemde vraag weer op de hoofdagenda van veel financiële marktdeelnemers staat, is het de moeite waard om te onderzoeken wat er de afgelopen maanden is veranderd voor de Bitcoin.

Een aanzienlijk deel van de algehele aantrekkingskracht van Bitcoin komt voort uit het innovatieve karakter ervan in vergelijking met andere activa – een grensverleggend financieel instrument voor deze tijd. Veel millennials zijn gegroeid in de nasleep van de kredietcrisis van 2008 en hebben momenteel te maken met de langdurige gevolgen ervan.

Nu de gevolgen van de laatste grote recessie nog niet eens volledig zijn aangepakt, wordt de wereld nu geconfronteerd met een post-pandemische wereldeconomie die in puin komt te liggen. Men kan begrijpen hoe het nieuwe aspect van de Bitcoin door een wanhopige generatie wordt gezien als een mogelijk middel om een ​​einde te maken aan deze vicieuze cirkel van frequente financiële crashes.

Een deel van de aantrekkingskracht van de cryptocurrency komt voort uit het feit dat het een gedecentraliseerd en echt wereldwijd financieel actief is. Dat betekent dat de waarde van de Bitcoin niet strak wordt gereguleerd door een overkoepelende centrale bank, maar in plaats daarvan, theoretisch gesproken, puur wordt aangedreven door de krachten van vraag en aanbod.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel mensen dit als een voordeel zouden zien in een wereld waar de tekortkomingen van overheidsingrijpen in de economische cyclus in veel opzichten de onderliggende financiële problemen hebben verergerd.

Coronavirus en Bitcoin

Maar ondanks al zijn verheerlijkte onafhankelijkheid van overheidstoezicht, bezweek de Bitcoin net als de meeste andere financiële zekerheden aan de gevolgen van het coronavirus. De cryptocurrency heeft de tijdelijke omverwerping van het wereldwijde financiële systeem, zoals dominostenen, begin maart niet overleefd. Er rijst dus een vraag: wat heeft het dan precies voor zin om in een gedecentraliseerde cryptocurrency te investeren, als het net zo kwetsbaar is voor externe rimpelingen?

Hieruit volgt dan dat het antwoord op de hoofdvraag vanuit het standpunt van de Bitcoin-structuur een ondubbelzinnig nee is, het is nog niet veilig om langetermijninvesteringen in Bitcoin te doen. De gevolgen van de tweede pandemiegolf over de hele wereld zijn recentelijk steeds schadelijker geworden. De impact ervan zal in de komende weken waarschijnlijk meer en meer voelbaar zijn op de wereldwijde kapitaalmarkten, waardoor de theoretische mogelijkheid van een nieuwe beslissende crash voor de Bitcoin blijft bestaan.

Deze redenering leidt tot een aantoonbaar diepgaande bewering over de aard van de Bitcoin – de meeste mensen die op de kar van cryptocurrency stappen, doen dit niet onder de klassieke investeringsdrang. Ze denken misschien dat ze investeren in een zeer wenselijk bezit, maar de kans is groot dat dergelijke mensen niet achter de Bitcoin-rage gaan om de onzekerheid van hun portefeuilles te verminderen.

In plaats daarvan hebben ze eerder gehoord dat er enorme winsten te behalen zijn op de cryptocurrency-markt, en daarom willen ze meedoen voordat het te laat is. De angst om iets te missen is een belangrijke drijvende kracht die tot nu toe een aanzienlijk deel van het algehele succes van Bitcoin heeft voortgestuwd.

Het begrijpen van de psychologie van de massamarkt is belangrijk omdat het de waarschijnlijke gedragspatronen van de Bitcoin zou kunnen ophelderen. Mensen die bijvoorbeeld enorme winsten willen maken op de huidige trend, hebben niet noodzakelijkerwijs dezelfde doelen als beleggers op de langere termijn, die liever op termijn een duurzaam rendement zien.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het onmogelijk is om in Bitcoin te investeren, maar wat denkt u dat er met de prijs zou gebeuren als, om wat voor reden dan ook, de meerderheid van de handelaren die betrokken zijn bij de cryptocurrency plotseling besluit dat het tijd is om geld te verdienen hun investeringen?

Bicoin op weg naar de $ 15.000 of zelfs naar de $ 20.000?

Op dit moment bevindt de Bitcoin zich op een uitstekende plek om het psychologisch significante niveau van $ 15.000 te bereiken en mogelijk voor het eerst sinds december 2017 in de richting van de $ 20.000-drempel te komen. Hier is dus een intrigerend hypothetisch scenario dat nauwlettend in overweging moet worden genomen. Stel dat een handelaar begin april verschillende bitcoins kocht voor het prijskaartje van $ 7000, gedreven door dezelfde emotionele driften als hierboven beschreven.

Wat denk je dat er door zijn hoofd zou gaan naarmate de Bitcoin dichter bij deze historische prijsniveaus komt? Denkt u dat zo’n handelaar, die oorspronkelijk op de markt kwam uit dwang om een ​​goede kans niet te missen, geneigd zou zijn om zijn kalmte te bewaren en zijn investeringen te zien groeien? Of is het waarschijnlijker dat hij jeuk zal hebben om voor Kerstmis veel geld te verdienen?

Al deze argumenten zijn natuurlijk strikt speculatief, maar het grondig onderzoeken van dergelijke theoretische mogelijkheden is vrij belangrijk om te beantwoorden of het nu veilig is om in Bitcoin te investeren.

Vergelijkbare berichten