crypto regulering

De ministers van Financiën en centrale bankiers van de G20 (FMCBG) hebben een routekaart goedgekeurd om de uitdagingen aan te pakken en de mogelijkheden te verkennen die zich voordoen bij crypto-activa zoals bitcoin en ethereum. Deze routekaart is voorgesteld in een gezamenlijk rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Financial Stability Board (FSB).

De G20 Routekaart voor Crypto-Activa

Het rapport schetst een gedetailleerd plan om wereldwijd beleid en regulering voor crypto-activa te bevorderen. Het benadrukt de noodzaak om rekening te houden met de specifieke gevolgen van deze activa voor opkomende markten en ontwikkelingseconomieën. Het rapport richt zich op vijf belangrijke gebieden, waaronder beleidskaders, samenwerking buiten de G20-landen, wereldwijde coördinatie en samenwerking, het delen van informatie en het aanpakken van tekortkomingen in gegevens.

In de verklaring van de G20 FMCBG, uitgegeven na hun vierde en laatste bijeenkomst onder het Indiase voorzitterschap in Marrakesh, Marokko, staat het volgende: “We aanvaarden de voorgestelde routekaart zoals beschreven in het Syntheseverslag als de G20 Routekaart voor Crypto-Activa… We roepen op tot een snelle en gecoördineerde uitvoering van de G20 Routekaart, inclusief de implementatie van beleidskaders, samenwerking buiten de G20-landen, wereldwijde coördinatie, samenwerking en het delen van informatie, en het aanpakken van tekortkomingen in gegevens.”

In de verklaring staat ook dat de G20 FMCBG regelmatige en gestructureerde updates zal ontvangen van het IMF en de FSB over de voortgang van de uitvoering van de routekaart. Daarnaast wordt steun uitgesproken voor het lopende werk en de wereldwijde acceptatie van normen die zijn vastgesteld door de Financial Action Task Force (FATF) met betrekking tot crypto-activa.

De G20-leiders erkennen dat crypto-activa voordelen kunnen bieden, zoals financiële inclusie, innovatie en efficiëntie, maar ook risico’s met zich meebrengen, zoals de bescherming van consumenten en investeerders, marktintegriteit, belastingontduiking, witwassen van geld, financiering van terrorisme en financiële stabiliteit.

G20 Inspanningen om MDB’s te Versterken

Naast crypto-activa bespreekt de verklaring van de G20 FMCBG verschillende andere belangrijke onderwerpen. Hieronder vallen de versterking van multilaterale ontwikkelingsbanken (MDB’s), het beheer van wereldwijde schuldvulnerabiliteiten, verbeteringen in grensoverschrijdende betalingen, steun voor duurzaam herstel van de COVID-19-pandemie en vooruitgang op het gebied van klimaatactie.

Volgens de verklaring tonen de ministers hun toewijding aan ambitieuze inspanningen om MDB’s te versterken en aan te passen aan de uitdagingen van de 21e eeuw, met speciale aandacht voor de ontwikkelingsbehoeften van lage- en middeninkomenslanden.

Daarnaast wordt benadrukt dat verdere proactieve uitvoering van het G20 Independent Review of MDBs’ Capital Adequacy Frameworks (CAFs) binnen de regeringsstructuren van MDB’s noodzakelijk is, met behoud van hun financiële duurzaamheid op lange termijn.

G20 Consensus over Crypto-Activa

De goedkeuring van de routekaart sluit aan bij de consensus die is bereikt tijdens de recente G20 Leaders’ Summit in New Delhi. Tijdens deze top hebben de leiders het syntheseverslag goedgekeurd als basis voor verdere verkenning van crypto-activa. Bovendien hebben ze opgeroepen tot snelle uitvoering van een rapportagekader voor crypto-activa om de zichtbaarheid van belastingautoriteiten in crypto-transacties en hun deelnemers te verbeteren.

Vergelijkbare berichten