Bitcoin energie

De overstap op proof of stake heeft niet alleen gevolgen voor Ethereum, maar in potentie ook voor Bitcoin. De discussie over de energie die Bitcoin kost is een belangrijk onderwerp in de discussie rondom de toekomst van het netwerk. De discussie is echter vaak verhit en gebaseerd op aannames. In dit artikel wordt een poging gedaan om de feiten te scheiden van de fabels.

1. Bitcoin gebruikt ongeveer as much energie als een middelgrote stad

Dit is een veelgehoorde claim, maar het is moeilijk om de precieze cijfers te achterhalen. Er zijn verschillende manieren om de energie-input van Bitcoin te meten. Een van de meest gezaghebbende studies is die van Digiconomist. Zij schatten dat netwerk ongeveer 73 Terawattuur (TWh) per jaar verbruikt. Dit is ongeveer gelijk aan het elektriciteitsverbruik van Argentinië of Oostenrijk. Andere schattingen liggen echter lager. De website Bitcoin Energy Consumption Index geeft een schatting van 50 TWh. Dit komt doordat zij een andere manier gebruiken om het netwerk te meten.

Hoe dan ook, het is moeilijk om de precieze cijfers te achterhalen. Wat wel duidelijk is, is dat Bitcoin een aanzienlijk deel van het wereldwijde elektriciteitsverbruik uitmaakt. Dit is een belangrijk punt van discussie, omdat sommigen vinden dat dit onnodig is.

2. Bitcoin is niet duurzaam

Deze claim is gebaseerd op het feit dat Bitcoin een groot deel van zijn energie uit fossiele brandstoffen haalt. Dit is echter niet helemaal waar. Volgens de site Bitcoin Mining Map, wordt ongeveer 71% van het Bitcoin-netwerk aangedreven door hernieuwbare energie. Dit is een aanzienlijk aandeel, maar nog steeds niet perfect. Sommigen zijn van mening dat het Bitcoin-netwerk volledig duurzaam zou moeten zijn. Dit is echter moeilijk te realiseren, omdat het netwerk veel energie vraagt.

3. Bitcoin is minder energiezuinig dan andere cryptocurrencies

Dit is een interessante claim, omdat het niet helemaal duidelijk is hoe je dit moet meten. Een van de factoren die hierin meespelen, is het algoritme dat gebruikt wordt. Bitcoin maakt gebruik van het proof of work-algoritme, terwijl Ethereum binnenkort overstapt op proof of stake. Dit betekent dat Bitcoin meer energie verbruikt, omdat het netwerk meer rekenkracht nodig heeft. Ethereum zal echter ook energie verbruiken, omdat het netwerk transacties zal moeten verwerken.

Het is echter moeilijk om een ​​precies aantal te geven. Dit komt doordat de twee netwerken op verschillende manieren werken. Bitcoin is bijvoorbeeld sneller dan Ethereum, maar Ethereum kan meer transacties verwerken. Dit betekent dat het moeilijk is om een ​​precies aantal te geven.

4. Bitcoin kan niet duurzaam zijn zonder hernieuwbare energie

Dit is een interessante vraag, omdat het niet helemaal duidelijk is hoe duurzaam het Bitcoin-netwerk nu is. Zoals hierboven al besproken, is ongeveer 71% van het Bitcoin-netwerk aangedreven door hernieuwbare energie. Dit is echter nog steeds niet perfect. Sommigen zijn van mening dat het Bitcoin-netwerk volledig duurzaam zou moeten zijn. Dit is echter moeilijk te realiseren, omdat het netwerk veel energie vraagt.

5. Bitcoin zal leiden tot een toename van het gebruik van hernieuwbare energie

Zoals hierboven al besproken, is ongeveer 71% van het Bitcoin-netwerk aangedreven door hernieuwbare energie. Dit is echter nog steeds niet perfect. Sommigen zijn van mening dat het Bitcoin-netwerk volledig duurzaam zou moeten zijn. Dit is echter moeilijk te realiseren, omdat het netwerk veel energie vraagt.

6. Bitcoin zal le een toename van het gebruik van hernieuwbare energie

Zoals hierboven al besproken, is ongeveer 71% van het Bitcoin-netwerk aangedreven door hernieuwbare energie. Dit is echter nog steeds niet perfect. Sommigen zijn van mening dat het Bitcoin-netwerk volledig duurzaam zou moeten zijn. Dit is echter moeilijk te realiseren, omdat het netwerk veel energie vraagt.

Vergelijkbare berichten