Sec

Analisten van Bloomberg ETF sluiten niet uit dat Gary Gensler, voorzitter van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), op het laatste moment alle aanvragen voor spot Bitcoin (BTC) ETF’s zou kunnen afwijzen, een zet die door de analisten wordt omschreven als “verbazingwekkend sadistisch.” Hoewel de kans hierop als laag wordt beschouwd, blijven ze voorzichtig bij het verhogen van de goedkeuringskansen tot boven de 90%.

De Positie van Gensler en de SEC

In de afgelopen jaren heeft de SEC onder leiding van Gensler een geschiedenis opgebouwd van afwijzingen van aanvragen voor spot Bitcoin ETF’s. Deze trend begon in 2017 en is voortgezet onder zijn leiding, met als belangrijkste argument de bescherming van investeerders tegen marktmanipulatie.

Gensler’s Eerdere Standpunt

Gensler heeft in het verleden opgemerkt dat het beleid van de SEC met betrekking tot spot Bitcoin ETF’s “inconsistent” was. Hij merkte op dat futures voor Bitcoin en Ethereum groen licht hebben gekregen, terwijl Bitcoin ETF’s nog steeds wachten op goedkeuring, ondanks vergelijkbare regelgeving.

Juridische Strijd en Vooruitzichten

In juni 2022 werd de SEC geconfronteerd met juridische actie van Grayscale, een crypto-assetmanager, voor het afwijzen van hun aanvraag voor een spot ETF. De rechter oordeelde in het voordeel van Grayscale en noemde de beslissing van de SEC “arbitrair en grillig.” Op dit moment heeft de SEC alleen goedkeuring gegeven aan ETF-aanvragen voor Bitcoin- en Ether (ETH) futures-producten, onder vermelding van bezorgdheid over de bescherming van investeerders.

Onzekere Toekomst

Hoewel de mogelijkheid van een last-minute afwijzing door Gensler als gering wordt beschouwd, blijft de toekomst van spot Bitcoin ETF’s onzeker. Investeerders en marktwaarnemers wachten af om te zien hoe de SEC deze aanvragen zal behandelen en of Gensler een dramatische wending aan het verhaal zal geven.

Vergelijkbare berichten